Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus 

Make every

interaction about

Create an engaging and memorable experience for the people you meet while saving your contact information directly into their phone with OVOU smart business card. Have them remember you long after the meeting is over.

Make every

interaction about

Create an engaging and memorable experience for the people you meet while saving your contact information directly into their phone with OVOU smart business card. Have them remember you long after the meeting is over.n

Unlimited Sharing

Never run out of business cards again

No App!

Don’t need an app for OVOU to work

My OVOU

Get your custom link at ovou.me/yourname

Update Your Info.

Edit your information anytime

Các câu hỏi thường gặp

Giữa tính năng Chạm hoặc Quét , OVOU hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh hiện đại. Chức năng chạm tương thích với Điện thoại thông minh hỗ trợ NFC iPhone được sản xuất vào năm 2018 và mới hơn Hầu hết các điện thoại Android Đối với tất cả các điện thoại khác, xin vui lòng có khách hàng của bạn quét QR đang ở mặt sau của thẻ của bạn.
Giữa tính năng Chạm hoặc Quét , OVOU hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh hiện đại. Chức năng chạm tương thích với Điện thoại thông minh hỗ trợ NFC iPhone được sản xuất vào năm 2018 và mới hơn Hầu hết các điện thoại Android Đối với tất cả các điện thoại khác, xin vui lòng có khách hàng của bạn quét QR đang ở mặt sau của thẻ của bạn.
Giữa tính năng Chạm hoặc Quét , OVOU hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh hiện đại. Chức năng chạm tương thích với Điện thoại thông minh hỗ trợ NFC iPhone được sản xuất vào năm 2018 và mới hơn Hầu hết các điện thoại Android Đối với tất cả các điện thoại khác, xin vui lòng có khách hàng của bạn quét QR đang ở mặt sau của thẻ của bạn.
Giữa tính năng Chạm hoặc Quét , OVOU hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh hiện đại. Chức năng chạm tương thích với Điện thoại thông minh hỗ trợ NFC iPhone được sản xuất vào năm 2018 và mới hơn Hầu hết các điện thoại Android Đối với tất cả các điện thoại khác, xin vui lòng có khách hàng của bạn quét QR đang ở mặt sau của thẻ của bạn.
Giữa tính năng Chạm hoặc Quét , OVOU hoạt động với tất cả các điện thoại thông minh hiện đại. Chức năng chạm tương thích với Điện thoại thông minh hỗ trợ NFC iPhone được sản xuất vào năm 2018 và mới hơn Hầu hết các điện thoại Android Đối với tất cả các điện thoại khác, xin vui lòng có khách hàng của bạn quét QR đang ở mặt sau của thẻ của bạn.

Mọi người nói gì về BAGURU

ĐỐI TÁC

BA - THẺ TRUYỀN DẪN THÔNG MINH

for Solopreneurs

for Teams

How it works

Login

THE - BA

BA Club

CÔNG TY

About Us

Careers

HỖ TRỢ

Contact

Privacy Policy

Terms of Service

TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Instagram

Facebook

Youtube