Nhận Hỗ Trợ Phí INTERNET

Saw Game liên kết với ngân hàng số CAKE ( ứng dụng ngân hàng online ), để xét duyệt hồ sơ ứng tuyển và trả lương qua ngân hàng CAKE. Vì thế mọi khoản thanh toán và thông báo về công việc sẽ thông qua app CAKE .

NHẬN NGAY GÓI HỖ TRỢ PHÍ INTERNET CHO CTV

( Lưu ý chỉ hỗ trợ đối với ứng viên đã hoàn thoành bước Liên kết với ngân hàng , trong app CAKE , hiện tại chúng tôi không thu bất kì khoản phí nào )

LINK TẢI APP CAKE DƯỚI ĐÂY

HÃY VỀ VỚI ĐỘI SAW GAME !

Công ty phát hành game SAW GAME