GIẢM MỠ BỤNG ĐÓN tết sau 1 GIỜ

KHÔNG BỊ BÉO BỤNG TRỞ LẠI

CALLA SPA
Số 8 - Đinh Tiên Hoàng
Đô thị Kỳ Bá, TP. Thái Bình

CẢNH BÁO:
QUÀ TẶNG CÓ HẠN

ĐĂNG KÝ TRƯỚC XẾP LỊCH TRƯỚC

*Lưu ý: Anh chị ghi lại số điện thoại và để ý giùm cuộc gọi từ
CALLA SPA

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ CHỈ CÒN

Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đào thảo mỡ bụng AN TOÀN x10 các phương pháp thường

Giảm đến 25cm vùng bụng

Công nghệ lần đầu tiên ở Thái Bình

Không đau - Không sẹo -
Không gây xâm lấn

Tiêu chí An toàn cho Sức khỏe

Không đau - Không sẹo -
Không gây xâm lấn

Tiêu chí An toàn cho Sức khỏe

Gói quà tặng

Dành cho khách hạng đăng ký ngay trong hôm nay!

SPA CHẤT LƯỢNG quốc tế
CALLA

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v7.0' }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5e78c62ceec7650c33220474/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();