Đăng ký ngay để trải nghiệm khoá học !

Xây Dựng Doanh Nghiệp Khởi Nghiệp Thành Công 2023

CEO QUẢN TRỊ 4.0

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam

  • Ông Ngô Minh Tuấn
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động.
  • Người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.
  • 100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Liên hệ chúng tôi

Đăng ký ngay để trải nghiệm khoá học !