Ceo Quản Trị

CEO QUẢN TRỊ 4.0

Học viên có tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC

TOÀN DIỆN HỆ THỐNG

Học viên xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

QUẢN TRỊ KIỂM SOÁT

Chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.

CÂN BẰNG HẠNH PHÚC

Hướng dẫn học viên ứng dụng tư duy Đạo Phật vào quản trị cuộc sống và Doanh nghiệp, giúp lãnh đạo có cuộc sống cân bằng để hạnh phúc.
Ceo Quản Trị 4.0 – Triết Lý Khoán Toàn Diện
Capture599d
Capture22222

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC

HỌC ĐỂ LÀM

Giám đốc điều hành

HỌC ĐỂ THẨM ĐỊNH & PHỐI HỢP

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

HỌC ĐỂ HIỂU & THỰC HIỆN

Giám đốc sản xuất; Giám đốc kinh doanh; Giám đốc Nhân sự.

HỌC ĐỂ HIỂU & THỰC HIỆN​

Giám đốc Tài chính; Kế toán trưởng.​

Capturesssw

CEO QUẢN TRỊ 4.0

NGƯỜI CHUYỂN GIAO

Ông Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam

  • Ông Ngô Minh Tuấn
  • Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam Người trực tiếp vận hành 12 công ty con vận hành tự động.
  • Người đã trực tiếp đi tư vấn, huấn luyện rất nhiều doanh nghiệp lớn nhỏ trên khắp cả nước ở mọi loại hình kinh doanh trên mọi mặt trận của doanh nghiệp, để đảm bảo tính thực tiễn trong huấn luyện.
  • 100% thời lượng được huấn luyện trực tiếp bởi Ông Ngô Minh Tuấn từ tư tưởng, tư duy, công cụ... tạo ra sự nhất quán trong các giai đoạn của toàn bộ chương trình huấn luyện.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

Liên hệ chúng tôi

Để lại lời nhắn