Bat-dong-san-dat-xanh

GIỚI THIỆU

Hệ thống quản trị công ty vững mạnh là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc chính trực, minh bạch và công bằng, bảo đảm sự
phát triển vững bền trong dài hạn, qua đó kiến tạo giá trị cho cộng đồng và cổ đông của Công ty.
Hệ thống quản trị công ty vững mạnh là nền tảng để xây dựng một môi trường làm việc chính trực, minh bạch và công bằng, bảo đảm sự phát triển vững bền trong dài hạn, qua đó kiến tạo giá trị cho cộng đồng và cổ đông của Công ty.

.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

PHÁT TRIỂN

BẤT ĐỘNG SẢN

Là một trong những nhà phát triển dự án hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn Đất Xanh tự hào mang đến những dự án chất lượng cao, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho khách hàng

DỊCH VỤ

BẤT ĐỘNG SẢN

Là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Đất Xanh, dịch vụ bất động sản luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu lợi nhuận của toàn Tập đoàn

XÂY DỰNG &

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đây là một trong những hoạt động then chốt, tạo nên thương hiệu Đất Xanh. Chúng tôi luôn cập nhật công nghệ, nâng cao chất lượng công trình

KHU CÔNG NGHIỆP

Nhằm đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, Đất Xanh đang phát triển các khu công nghiệp quy mô có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường

Đăng ký nhận ưu đãi trực tiếp

DỰ ÁN NỔI BẬT

GEM SKY WORLD

OPAL BOULEVARD

GEM RIVERSIDE

LUX GARDEN

OPAL RIVERSIDE

OPAL SKYLINE

ST MORITZ

LUXCITY

OPAL GARDEN

Tạo lập cuộc sống ưu việt

ĐẦU TƯ & HỢP TÁC

Đã & đang triển khai

16 dự án

Hợp tác phát triển

50 dự án

ĐỐI TÁC

Copyright © 2021 DAT XANH GROUP. All rights reserved.