bang1

Tiêu chí
Vay Mua Nhà
Vay Xây Và Sửa Chữa Nhà
Hạn mức vay
Tối đa 90% nhu cầu vốn
Tối đa 90% nhu cầu vốn
Thời gian vay
Tối đa 30 năm
Tối đa 30 năm
Lãi suất
0,69% / tháng
0,69% / tháng
Phương thức trả nợ
Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng; Trả lãi: Hàng tháng
Trả gốc: Hàng tháng/Hàng quý/6 tháng; Trả lãi: Hàng tháng
Đối tượng khách hàng
Cá nhân
Cá nhân
Nguồn thu nhập
Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản
Thu nhập từ lương, từ kinh doanh/ góp vốn, từ cho thuê tài sản
Thông tin khác
Biểu phí, điều kiện và hồ sơ
Biểu phí, điều kiện và hồ sơ